Amparo Murcia

“Eres menuda, jugues en el carrer i, ademés, teníem un castell pa mosatros soles”


versió estesa / versión extendida