Antonio Arques

“El soldat està perquè no hi haja guerra”


versió estesa / versión extendida