Carmina Soler

“En aquell entonces érem xiquetes que acabaven d’eixir del colegio. Formació, ninguna”


versió estesa / versión extendida