Concha Martínez

“Hem anat conquistant espais… encara hi ha passos que donar a dia de hui”


versió estesa / versión extendida