Emilio Marcos

“En un pot de tomaca buit i quatre pedres, passàvem una vesprà”


versió estesa / versión extendida