José Mari Segura

“Treballar en lo que t’agrada és una recompensa molt important”


versió estesa / versión extendida