Juan Escrig

“Els diners on millor estan són en mans dels treballadors”


versió estesa / versión extendida