Alicia Ferrándiz

“Anàvem en els pololos de ballar danses i en la falda de bàsquet per baix del genoll”


versió estesa / versión extendida